Czas Na Ciebie - operator maszyn CNC w kształceniu zawodowym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 2. Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów CKZiU w Mrągowie poprzez modernizację metod i treści kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy w branży produkcyjnej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie szkolnych pracowni

W ramach projektu realizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych u nauczycielek i nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ZADANIA W PROJEKCIE:
1. DOPOSAŻENIE INNOWACYJNEJ PRACOWNI CNC
2. MODERNIZACJA KIERUNKU KSZTAŁCENIA
3. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI- KURSY I SZKOLENIA

EFEKTY PROJEKTU:
- utworzenie innowacyjnej pracowni CNC w CKZiU w Mrągowie
- opracowanie programu nauczania
- modernizacja istniejącego zawodu o nowe treści kształcenia
- wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje/kompetencje 3 nauczycieli kształcenia zawodowego

Wartość projektu: 984 796,76 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 837 077,24 zł

Aktualności

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu "Czas Na Ciebie - operator maszyn CNC w kształceniu zawodowym", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy nauczycieli i nauczycielki kształcenia zawodowego, w tym instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu z CKZiU w Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

Wsparcie oferowane w ramach niniejszego projektu obejmuje:
a) SZKOLENIE CNC1: OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWNYCH NUMERYCZNIE – OPERATOR CNC (wsparcie dla 3 n-cieli)
b) SZKOLENIE CNC2: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH – TECHNOLOG / USTAWIACZ OBRABIAREK CNC (wsparcie dla 3 n-cieli)
c) SZKOLENIE CNC3: PROJEKTOWANIE PROCESÓW WYTWÓRCZYCH – PROGRAMISTA CAM (szkolenie dla 3 n-cieli)
d) SZKOLENIE PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW SIMATIC S7 (szkol. dla 2 n-cieli)
e) SZKOLENIE OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW STEROWANIA SINUMERIK (szkolenie dla 2 n-cieli)

Kryteria dostępu i kryteria punktowe zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania poniżej.

Rekrutacja przewidziana jest w okresie: 05.08.2019-19.08.2019

PLIKI DO POBRANIA