Jesteśmy zawodowcami - edycja 2"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 2. Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych u uczniów i nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie poprzez realizację wsparcia zgodnego z potrzebami rynku pracy

W ramach projektu realizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych u uczniów i nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego w Mrągowie zgodne z potrzebami rynku pracy.

ZADANIA W PROJEKCIE:
1. DIAGNOZOWANIE UCZNIA
2. WYPOSAŻENIE UCZNIA W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE
3. DOSKONALENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI
4. WYPOSAŻENIE UCZNIA W DODATKOWE KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE ZAWODOWE
5. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE UCZNIÓW W TRAKCIE STAŻY ZAWODOWYCH

GRUPA DOCELOWA TO:
- 32 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie [CKZiU] w zawodach:
- TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (kl. III-IV)
- Uczniowie klas II i III branżowej szkoły I stopnia w kierunkach:
- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
- ŚLUSARZ
- ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
- OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
- MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH.
- 5 nauczycieli i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
– z CKZiU w Mrągowie (w tym nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu).

EFEKTY PROJEKTU: 32 uczniów CKZiU w Mrągowie po zakończeniu nauki nabędzie kwalifikacje/kompetencje zgodne z zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców. 5 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje w trakcie szkoleń/kursów- będą mogli kształcić uczniów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem pracodawców na absolwentów CKZiU. Dodatkowo CKZiU pozyska w ramach projektu niezbędne doposażenie do prowadzenia kursów wskazanych w projekcie CKZiU w Mrągowie pozyska w ramach projektu wykwalifikowanych nauczyciel i doposażenie pracowni, również po zakończeniu projektu będzie możliwość kształcenia kolejnych uczniów na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Wartość projektu: 428 921,30 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 364 583,10 zł

Aktualności

Rekrutacja

W związku z realizacją projektu "Jesteśmy zawodowcami - edycja 2", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy uczniów i uczennice, nauczycieli i nauczycielki kształcenia zawodowego, w tym instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu z CKZiU w Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

Wsparcie oferowane dla uczniów w ramach niniejszego projektu obejmuje
a) Diagnoza ucznia uwzględniająca indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne - dla 32 osób
b) Kurs kompetencji miękkich "Asertywna i efektywna komunikacja w pracy zespołowej" - dla 32 osób
c) Kurs kompetencji miękkich "Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy" - dla 32 osób
d) Kurs "MAG/TIG" - dla 8 osób
e) Kurs "Operator wózków widłowych" - dla 20 osób
f) Kurs " Geometria układu zawieszenia" - dla 16 osób
g) Kurs " Układy klimatyzacji" - dla 16 osób
h) kurs "Prawo jazdy kat B" - dla 8 osób
i) kurs "Prawo jazdy kat B+E" - dla 8 osób
j) kurs "Operator koparko-ładowarki" - dla 4 osób
k) kurs "Operator HDS" - dla 8 osób
l) Staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy - dla 32 osób

Wsparcie oferowane nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu w ramach niniejszego projektu obejmuje:
a) Kurs spawacza metodą TIG-1, 2 I 3 STOPIEŃ (1N)
b) Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kat. IJWO + egzamin UDT (2N)
c) Kurs Instruktor-wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych (2N)
d) Szkolenie Geometria zawieszenia pojazdów (2N)
e) Szkolenie Układy klimatyzacji (2N)

Kryteria dostępu i kryteria punktowe zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania poniżej.

Rekrutacja przewidziana jest w okresie: 09.09.2019-02.10.2019 i 09.09.2020-02.10.2020

PLIKI DO POBRANIA