LEPSZA DIAGNOSTYKA - NOWA JAKOŚĆ w mechanice pojazdów samochodowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 2. Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów CKZiU w Mrągowie poprzez modernizację metod i treści kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy w branży motoryzacyjnej,

podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie szkolnych pracowni

W ramach projektu realizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych u nauczycielek i nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
2. MODERNIZACJA KIERUNKU KSZTAŁCENIA
3. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI- KURSY I SZKOLENIA

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:
- utworzenie pracowni diagnostyki samochodowej w CKZiU w Mrągowie
- opracowanie programu nauczania
- modernizacja istniejącego zawodu o nowe treści kształcenia
- wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje/kompetencje nauczycieli

Wartość projektu: 426 522,5 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 362 544,12 zł

Aktualności

24.10.2018 Rekrutacja

W związku z realizacją projektu "LEPSZA DIAGNOSTYKA - NOWA JAKOŚĆ w mechanice pojazdów samochodowych", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy nauczycieli i nauczycielki kształcenia zawodowego, w tym instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu z CKZiU w Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

Wsparcie oferowane w ramach niniejszego projektu obejmuje:
a) SZKOLENIE ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA (wsparcie dla 2 n-cieli)
b) SZKOLENIE DIAGNOSTA SAMOCHODOWY (wsparcie dla 2 n-cieli)

Kryteria dostępu i kryteria punktowe zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania poniżej.

Rekrutacja przewidziana jest w okresie: 05.08.2019-19.08.2019

PLIKI DO POBRANIA